Mikhail Timoshenko

Baritone

Mikhail Timoshenko / Portrait @ Annemone Taake
Mikhail Timoshenko / Portrait @ Annemone Taake
Mikhail Timoshenko / Portrait @ Annemone Taake
Mikhail Timoshenko / Portrait @ Annemone Taake
Mikhail Timoshenko / Portrait © Marine Cessat-Bégler
Mikhail Timoshenko / Portrait © Marine Cessat-Bégler
Mikhail Timoshenko / Portrait © Marine Cessat-Bégler
Mikhail Timoshenko / Simon Boccanegra / Pietro / Opéra de Paris © Agathe Poupeney
Mikhail Timoshenko / Simon Boccanegra / Pietro / Opéra de Paris © Agathe Poupeney
Mikhail Timoshenko / Don Giovanni / Masetto / Opéra de Paris © Charles Duprat
Mikhail Timoshenko / Il barbiere di Siviglia / Basilio / Bordeaux © Maitetxu Etchevarria